Opowiadanie 18, 1986 r. Pejzaż dwudziesty dziewiąty, 1998 r. Le vent nous portera - poniesie nas wiatr