Opowiadanie 59, 1995 r. En parcourant des vastes vallees de Hercules Petershon Seghers, 2011 r. Podróż w czasie i przestrzeni lub na południowy-wschód od Gandawy Poniesie nas wiatr Szkic niderlandzki z drewnianą łodzią i żaglem... Opowiadanie 18, 1986 r. Pejzaż dwudziesty dziewiąty, 1998 r. Opowiadanie 53, 1993 r. Pejzaż XXXVIII, 2000 r. Kartki z podróży, 1999 r. Szkic niderlandzki z drewnianą łodzią i miastem w oddali Pejzaż horyzontalny z wielkim zaginionym okrętem Herculesa Petershona Sogharsa i wędrowcem w oddali, 2013 r. Pejzaż horyzontalny z wielkim zaginionym okrętem, 2016 r. Płynąć tam jak najdłużej... Le vent nous portera - poniesie nas wiatr Płynąć tam jak najdłużej... Pejzaż horyzontalny z wielkim zaginionym okrętem Herculesa Petershona Sogharsa i wędrowcem w oddali, 2013-2016