W pustyni, 2023 r. Taniec VIII, 2024 r. Obserwatorzy II, 2023 r. Bez tytułu W tym samym kierunku II, 2023 r. Taniec IV, 2024 r. Wznoszenie, 2020 r.