Anna Kacprzak, Z cyklu: Fantasmagoria  Anna Kacprzak, Z cyklu: Fantasmagoria miraż Ewa Sokołowska, Firanka 1, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 2, 2010 r.  Ewa Sokołowska, Firanka 3, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 4, 2010 r.  Ewa Sokołowska, Firanka 5, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 6, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 7, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 8, 2010 r. Zuzanna Sitarska, Dashliner Zuzanna Sitarska, Dreams come true Zuzanna Sitarska, Fly Zuzanna Sitarska, Jumbo Zuzanna Sitarska, Paper imagination Zuzanna Sitarska, What is wrong Katarzyna Tomaszewska, Different Roads, 2016 r. Katarzyna Tomaszewska, Great Expectations, 2016 r. Katarzyna Tomaszewska, Pieces of time, 2012 r. Katarzyna Tomaszewska, Pieces of time II, 2012 r. Marta Goszcz, Złota, 2019 r. Marta Goszcz, Odbicie, 2017 r. Marta Goszcz, Parafraza 1, 2017 r. Marta Goszcz, Parafraza ischemiczna Ewa Sokołowska, Firanka 10, 2008 r. Ewa Sokołowska, Firanka 9, 2019 r.