V Zjazd PZPR Partii Budowniczych Polski Ludowej Listopad 1968, 1968 r.