Klonowanie, 2002 r. Oczekiwanie, 2001 r. Erotyk, 2003 r.