Natura rzeczy, 2008 r. Ten, ten, ten i ten wersja II, 2013 r. Dyskretne zgrupowanie, wersja II, 2012 r. Korowód I, 2014 r. Korowód II, 2014 r. Linia odwrotu wersja IV, 2015 r. Narastająca asymilacja, wersja III, 2012 r. Poniekąd skądinąd, wersja I, 2010 r. Prolog zakończenia, 2012 r. Skądinąd donikąd, 2010 r. Ten, ten, ten i ten, wersja V, 2015 r.