Natura rzeczy, 2008 r. Ten, ten, ten i ten wersja II, 2013 r. Korowód I, 2014 r. Korowód II, 2014 r. Linia odwrotu wersja IV, 2015 r. Narastająca asymilacja, wersja III, 2012 r. Poniekąd skądinąd, wersja I, 2010 r. Skądinąd donikąd, 2010 r. Ten, ten, ten i ten, wersja V, 2015 r.