Natura rzeczy, 2008 r. Korowód I, 2014 r. Korowód II, 2014 r. Narastająca asymilacja, wersja III, 2012 r. Poniekąd skądinąd, wersja I, 2010 r. Skądinąd donikąd, 2010 r. Ten, ten, ten i ten, wersja V, 2015 r.