Portret kobiety, 1995 r. Bez tytułu, 2012 r. Warszawa Warszawa, 2012 r. Bez tytułu, 1998 r. Pomnik Kopernika, 1996 r. Pomnik Kopernika, 1996 r. Pomnik Kopernika, 1996 r. Kolumna Zygmunta, 1996 r. Kolumna Zygmunta, 1996 r. Pomnik Kopernika, 1996 r. Warszawa, 2012 r.