Ornitologia pancerna, 2009 r. Wielki Brat, 2014 Cnota Terroru, 2015 Ministerstwo, 2019 Parental Control Prewencja Przepowiednia Maniakalna potrzeba komfortu Umiarkowany entuzjazm Pierwsza przyczyna Ostateczne rozwiązanie Gorączka Wróg publiczny Szkodnik Propaganda