Mały wielki człowiek, 1973 r. UNIVERSAL Enterprise Du Commerce Exterieur pan Puntila i jego sługa matti Cyrk Dni Filmu Polskiego 1974 r. Wiśniowy sad Jak to się robi, 1974 r. Zapis zbrodni, 1974 r. Dni literatury radzieckiej w Polsce, 1977 r. Dni literatury radzieckiej w Polsce, 1977 Anatomia miłości, reż. Roman Załuski, 1972 r.