Symetria ciągu monotonicznego, 1969 r. Oś linetyczna kodu - wersja II, 1977 r.