G2.CDR - 5 IV 93/21 II 95 11 XII 1970 II Wielki Rów 4 listopada 2012 10 X 2012