Mojej Matce, 1993/2005 r. W poszukiwaniu przestrzeni I, 1992/2005 r. Via Crucis, 2005 r.