Dydo poster collection Gallery 20 years Sprawa operacyjnego rozpoznania, 2011 r. Końcówka, 1998 r. Persona, 2010 r.