Wielka przygoda psa Benjego Dom przy Carroll Street Mucha, 1987 r.