Hamlet Proces, F. Kafka, 1972 r. Trzecia część nocy, 1971 r. Hamlet Kochankowie piekła Aria dla atlety Blizna Hamlet Ocalenie, 1972 r.