Opera za trzy grosze Tango Więcej niż jedno życie, 1981 r.