Akcja zima młodzieży Polonia en la exposicjon universal Sevilla 1992 Teatr STU Cepeliada 81 Crash Nie ma róży bez ognia Pustaki Riviera Remont Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Teatr STU Dreszcze Jazz nad Odrą 1974 Opowieści kanterberyjskie Warszawa w zwierciadle plakatu Ciałopalenie Cyrk Piramida Cyrk Student Winter in Poland with Almatur Asocjacja Hagaw i Andrzej Rosiewicz Operetka Jazz nad Odrą Laureaci VII Międzynarodowego Biennale Plakatu Jazz nad Odrą 73 Jazz nad Odrą 76 Jazz nad Odrą 78 Jazz nad Odrą 77