Wieczór mazurski z Mykocelestią projekt plakatu Bądź rozpustna czas szybko ucieka projekt plakatu Zdziczenie obyczajów pośmiertnych Tarcza Meduzy z 10-nogim pająkiem Wniebowzięcie św. Sebastiana Panna Odile Pineau... Głębokie spojrzenie w duszę bez tytułu Towarzystwo ratowania upadłych pań Wieczorna nympha Mazur Dziwne zdarzenie z życia św. Sebastiana Laura jesienią Die Ewigkeit La vie souterenne Bez tytułu projekt plakatu projekt plakatu Locum ubi Le nid du mystere Po burzy Nike Naśladowca Św.Tomasza Plakat na powstanie węgierskie, 1956 Na lwa srogiego bez obawy wsiądziesz Divina Polonia rapta per Europa profana Rysunek feministyczny, 1993 Une Vache sur les pres celestes, 1996 Nike o klekoczących skrzydłach, 1998 Bydlę Apokalipsy, 1998 r. Nike, 1997 Malum vinicit pesecis, 1997 Polskie Requiem, 1998 Kuszenie jakiegoś świętego, 1996 Bez tytułu Przybycie Merkurego Sepulcrum stupiditatis Resztki pomnika, Spotkanie czegoś z niczym Bez tytułu Bez tytułu Quasi Mecanicus Aurelianae Bez tytułu Najważniejszy punkt wszechświata Projekt plakatu Summer Love Dwa różne sposoby przechodzenia w niebyt Fugere in aeternitas suprema lex esto, 2008 r. Delikatne dotknięcie chuci Jutrzenka Szatan i rzeka San Czarny i biały Murzyn Stygmatyzacja 2 Tytuły:1 Co człowiek połączył…2.Plamka tuszu Bez tytułu Bez tytułu, Cykl rysunków surrealistycznych Eureka. Cykl rysunków surrealistycznych Niebyt w walce z rozpustą, 1707 Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Z cyklu rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Rysunki surrealistyczne Bez tytułu.Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu, 1961 r., (Cykl rysunków surrealistycznych) Bez tytułu, lata 50/60-te, (Cykl rysunków surrealistycznych) Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bz tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu, lata 50/60-te, (Cykl rysunków surrealistycznych) Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu. Rysunki surrealistyczne Wolność prowadzi lud Bez tytułu.Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu.Cykl rysunków surrealistycznych Bez tytułu.Cykl rysunków surrealistycznych Potrawa człowiekokształtna, 1707 Scena Biblijna,1707 Rym do Alleluja, 1707 Jajo wieczności, 1707 Bezsens zwierzęcej chuci Bez tytułu Królowa V Bez tytułu bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Białe małżeństwo Bez tytułu Obraz święty z Bolszewikami Liczenie nibyżeber Dorota Fryne Świat po jego końcu Wielka lizarnia Bizantyjskie chucie Pożeranie powiewności Galeria Grafiki i Plakatu Bez tytułu Maryla Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Nienasycenie Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Nijiński L' Oisau D' Or (Złoty Ptak) Bez tytułu rysunek, technika mieszana, papier, 1991 Bez tytułu Dama z kameleonem Bez tytułu Bez tytułu Jan Byk Jan Byk Bez tytułu Bez tytułu Myrdamy skrzydłami, 2010 r. Bez tytułu Bez tytułu Ewa i Byk bury palą tylko Mazury Bez tytułu Alegoria hutnej nienawiści Czułość potwora Fragment daleko dziejącej się katastrofy Parka usiłuje Promieniste myśli filozofa o wspaniałości cyca Pygmaliona konstruktywizmu Odlot duszy Traktat o szalonej obojętności Viktoria nie wiadomo nad czym W dwatysiące pięćset pięćdziesiątą rocznicę narodzin Buddy, 1706 (2006)r.