Krajobraz o świcie Aktorka VII b - fala Aktorka V - stereometria Aktorka Green landscape Blue landscape Łączka Trawki Canadian Nostalgy II Krajobraz IIB Aktorka VIIB - Fala Trawy Szary Krajobraz, Próba Zmierzch Próba krajobrazu IIB Krajobraz w śniegu Blue landscape Podróżni IIIa Podróżowanie – Wejście I Za oknem II Plaża Podróż podmiejska Podróżowanie – Rekwizyty II