Współistnienie pierwsze, 2004 Bez Tytułu, 2003 Urbino I Urbino I, 2005 Urbino III, 2005