Prolog zakończenia wersja II Granice przestrzeni 2010 Natura rzeczy 2008 Nieuchronna przypadkowość 2009 Ten, ten, ten i ten wersja II Parafraza tłumu II Protest II Protret 16 Portret 21 Portret 4 Portret 24b Dyskretne zgrupowanie Granice przestrzeni Korowód I Korowód II Linia odwrotu Narastająca asymilacja Poniekąd skądinąd Prolog zakończenia Schemat oddziaływania Skądinąd donikąd Ten, ten, ten i ten