Siostry syjamskie, 1988 Dwa krzesła, 1988 r. Dwie figury, 1988 r.