Próbna fala I, Tarasin Jan Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Waniek Henryk Bez tytułu, 2014 r., Dominik Tadeusz Akt, Leszczyński Michał Babin N., Służę ojczyźnie TRYPTYK, 1990 r., (R79), PROPAGANDA RADZIECKA Tolerancja, Mateusz Golec Bez tytułu, Olbiński Rafał Saczkow W., Początek nowej ery 1917 TRYPTYK, 1989 r., (R11), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Dobkowski Jan Trzy fale, Tarasin Jan Babin N., 1.Cała władza Radom!, 2.Niech żyje rewolucja!, 3.Pokój narodom, ziemia chłopom! TRYPTYK, 1988 r., (R12), PROPAGANDA RADZIECKA Leonow J., Szczerbań W., Zwycięstwo TRYPTYK, 1988 r., (R87), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Waniek Henryk Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Tarasin Jan Gołębie nad sukiennicami, Tarasin Jan Wagonow A., Kondurow A., Lozenko A., To nie powinno się powtórzyć (krytyka Stalina) TRYPTYK, 1989 r., (R97), PROPAGANDA RADZIECKA Hanna Bodnar, 101 Dalmatyńczyków, 1960 r. (2021 r.), Polska Szkoła Plakatu. Reprinty Wzburzony nurt I, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Henryk Tomaszewski, Obywatel Kane, 1941 r. (2021 r.), Polska Szkoła Plakatu. Reprinty Iwanow D., 1.Na straży zdobyczy Październiak dziś uważnie stoją radzieckie siły zbrojne 2. 23 lutego 1918 3.Chwała wysiłkom w imię Ojczyzny TRYPTYK, (R5), PROPAGANDA RADZIECKA Nie bać się przyznawać do swoich błędów, nie bać się wielokrotnego, ponownego trudu ich naprawy - a będziemy na samym szczycie TRYPTYK, (R6), PROPAGANDA RADZIECKA Saczkow W., 23 lutego 1918 - dzień narodzin Armii Czerwonej TRYPTYK, 1989 r., (R32),  PROPAGANDA RADZIECKA Elistratow E., Efimowicz J., Mochow W., Moczkow W., Reszetnikow B., Sarkisow S., Solomiannyj K., Tilman W., Czerepakow J., Rób to, co dla pierestrojki DYPTYK, 1987 r., (R89), PROPAGANDA RADZIECKA Wnętrze, Sienicki Jacek Hybris, 2006 r., Durski Teodor Bez tytułu, Tarasin Jan Akt, Leszczyński Michał Ministerstwo, 2019, Bożek Kacper Bez tytułu, koniec lat 70., Modzelewski Jarosław Sytuacje II, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Arseniew, Uspienskij; Tryptyk Przebieg XXVII Zjazdu KPSS, (R3), PROPAGANDA RADZIECKA Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Lukjanow M., Ogólnozwiązkowy dzień sportowca TRYPTYK, 1986 r., (R40), PROPAGANDA RADZIECKA Z cyklu "Uniwersum CCLXXXI", 2006 r., Dobkowski Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Dobkowski Jan Instrukcja obsługi intymnej, 2016, Bożek Kacper
POLECAMY
Próbna fala I, Tarasin Jan