Struktura apokryficzna Synteza No2-wtręty Synteza 2 - system cyfrowy Trójkąt ułamków Wtręty w Syntezę A3 Synteza Progresive-wtręty Monostruktury Transfiguracja klucza transcendencji, 1998 r. Symetria ciągu monotonicznego, 1969 r. Oś linetyczna kodu - wersja II, 1977 r. Podział struktury - forma przyczynowa Struktura