Ministerstwo, 2019, Bożek Kacper Próbna fala I, Tarasin Jan Leonow J., Szczerbań W., Zwycięstwo TRYPTYK, 1988 r., (R87), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Dobkowski Jan Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Dobkowski Jan Bez tytułu, 2014 r., Dominik Tadeusz Hanna Bodnar, 101 Dalmatyńczyków, 1960 r. (2021 r.), Polska Szkoła Plakatu. Reprinty Wagonow A., Kondurow A., Lozenko A., To nie powinno się powtórzyć (krytyka Stalina) TRYPTYK, 1989 r., (R97), PROPAGANDA RADZIECKA Nie bać się przyznawać do swoich błędów, nie bać się wielokrotnego, ponownego trudu ich naprawy - a będziemy na samym szczycie TRYPTYK, (R6), PROPAGANDA RADZIECKA Saczkow W., 23 lutego 1918 - dzień narodzin Armii Czerwonej TRYPTYK, 1989 r., (R32),  PROPAGANDA RADZIECKA Akt, Leszczyński Michał Babin N., Służę ojczyźnie TRYPTYK, 1990 r., (R79), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Tarasin Jan Akt, Leszczyński Michał Gołębie nad sukiennicami, Tarasin Jan Z cyklu "Uniwersum CCLXXXI", 2006 r., Dobkowski Jan Trzy fale, Tarasin Jan Akt, Leszczyński Michał Wzburzony nurt I, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Hybris, 2006 r., Durski Teodor Saczkow W., Początek nowej ery 1917 TRYPTYK, 1989 r., (R11), PROPAGANDA RADZIECKA Akt, Leszczyński Michał Arseniew, Uspienskij; Tryptyk Przebieg XXVII Zjazdu KPSS, (R3), PROPAGANDA RADZIECKA Instrukcja obsługi intymnej, 2016, Bożek Kacper Bez tytułu, Tarasin Jan Bez tytułu, Waniek Henryk Sytuacje II, Tarasin Jan Henryk Tomaszewski, Obywatel Kane, 1941 r. (2021 r.), Polska Szkoła Plakatu. Reprinty Tolerancja, Mateusz Golec Bez tytułu, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Wnętrze, Sienicki Jacek Iwanow D., 1.Na straży zdobyczy Październiak dziś uważnie stoją radzieckie siły zbrojne 2. 23 lutego 1918 3.Chwała wysiłkom w imię Ojczyzny TRYPTYK, (R5), PROPAGANDA RADZIECKA Lukjanow M., Ogólnozwiązkowy dzień sportowca TRYPTYK, 1986 r., (R40), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Waniek Henryk Bez tytułu, koniec lat 70., Modzelewski Jarosław Elistratow E., Efimowicz J., Mochow W., Moczkow W., Reszetnikow B., Sarkisow S., Solomiannyj K., Tilman W., Czerepakow J., Rób to, co dla pierestrojki DYPTYK, 1987 r., (R89), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Tarasin Jan Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Tarasin Jan Babin N., 1.Cała władza Radom!, 2.Niech żyje rewolucja!, 3.Pokój narodom, ziemia chłopom! TRYPTYK, 1988 r., (R12), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Olbiński Rafał Bez tytułu, Tarasin Jan
POLECAMY
Ministerstwo, 2019, Bożek Kacper