Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych Happy New Year 1983 R. Regan