Bug River, 2019 Rzeka Bug, 2019, series Kamien na kamieniu Kamien na kamieniu, 2019 Ostatnie rozdanie, 2019 Kamien na kamieniu, 2019 Ucho igielne, 2018 Ucho igielne, 2018 Palac, 2020 Untitled, series Kamienie Untitled Untitled, series Kamienie Untitled, series Kamienie Stone on the stone Untitled Untitled, series Kamienie Untitled, series Kamienie Rzeka Bug, Mgła, 2018 Rzeka Bug, 2017 22. Bug River, 2019 Untitled Untitled, series Kamienie Untitled Untitled, series Kamienie Palac, 2020 Palac, 2020 Nagi sad, 2019 Nagi sad, 2020 Palac, 2020 Nagi sad, 2020 Nagi sad, 2019 Ucho igielne, 2019 Rzeka Bug, 2016 Palac, 2020 Ucho igielne, 2018 Untitled, series Kamienie Palac, 2020 Ostatnie rozdanie, 2019 Bug River, 2019 Palac, 2020 Palac, 2020 Bug River, The Stone, 2019 Bug River, Palace, 2020 Untitled Bug River, Fog, 2020 Bug River, 2020 Bug River, Morning, 2019 Bug River, 2019 Bug River, 2019 Bug River, 2020 Bug River, 2020 Bug River, 2019 Bug river, 2020 Untitled Bug River Stone on the stone Bug River, Fog Bug River The Stones Untitled Untitled Untitled Untitled Bug River Bug River Untitled Bug River Bug River Bug River Bug River, 2020 Ucho Igielne Bug River, 2014 79. Bug River, 2014